ayyucekizrak/GAN_UreticiCekismeliAglar_ile_SentetikVeriUretme

DCGAN ile Keras kütüphanesi kullanarak Fashion MNIST verileri üretme uygulaması

Jupyter Notebook

Dil

1,333

Github.ist Sıralaması

31

Dil Sıralaması

32

Star

5

Fork

6 Haziran 2020

Oluşturulma Tarihi