Kayseri

Bu şehir için toplam 117 geliştrici ve 177 repo bulunuyor.

#1 funcolt/flexfun

Simple & Flex Based CSS Framework

HTML4 Star0 Fork
#2 ozankaraali/SystemMonitor

SystemMonitor is a monitoring application for Desktop OS'es.

Java3 Star2 Fork
#3 Erdemhan/Tax-Calculating-using-C

Homework Tax calculating programme written by C

C++3 Star0 Fork
#4 emrekacan/nodejsdersleri

Adım Adım Nodejs dersleri için örnek kodlar

JavaScript2 Star0 Fork
#5 ozankaraali/InstaManager

This program shows instagram followers and followings in lists to manage it and displays profile pictures.

Java2 Star1 Fork
#6 muhammederenozyurur/Minimal-Blog-Design

That project created with bootstrap' vertical and horizontal align structure.

HTML2 Star2 Fork
#7 mahirozdin/Twitter-Video-Downloader

Open Source Twitter Video Downloder PHP Script

PHP2 Star1 Fork
#8 mahirozdin/variance-standard-deviation-calculator-c-sharp

C# Form Based, Variance and Standard Deviation Calculator

C#2 Star0 Fork
#9 Erdemhan/SUM-1-to-N-using-C

Sum of the First n Natural Numbers

C++2 Star0 Fork
#10 Erdemhan/Circle-using-C

Circle area and circumference calculator

C++2 Star0 Fork
#11 Erdemhan/Lesson-Pass-Calculate-using-C

Calculate avarage note and pass or not.

C++2 Star0 Fork
JavaScript1 Star0 Fork
#13 buraksarica/CssDownloader

Just downloads the given css with all the images or files referenced files in it.

C#1 Star0 Fork
#14 ozankaraali/CurrencyManager_android

Currency Conversion and Management Program for Android

Java1 Star0 Fork
#16 muhammederenozyurur/read_csv_files_with_php

That project reads .csv file which is selected from HTML file selecter. And then creates mysql tables which contains columns with csv file' columns and rows with csv file' rows. Additionally, it edits .csv files if it has an unvalid character.

PHP1 Star2 Fork
#17 fbayhan/DugunTakip

Düğününüzün Tarihini Hesaplatma ve Hatırlatma Programı, verilen düğün tarihine göre o günün düğün günü olup olmadığına cevap verir, değilse kalan süreyi verir.Wedding date calculation and reminder program, the program answers if today is the chosen wedding date or not, if not program shows the remaining time for the wedding

PHP1 Star0 Fork
#18 mahirozdin/PHP-Database-Backup-Script

Open Source Database Backup Script Using PHP

CSS1 Star0 Fork
#19 Erdemhan/Roots-of-Equation-ax-2-bx-c-

This program finds roots of ax^2+bx+c ( only real number roots)

C++1 Star0 Fork
#21 tasdemiribrahim/itsphp

İbrahim Taşdemir'in Kişisel Ana Sayfası

JavaScript1 Star0 Fork
#22 tasdemiribrahim/irarchiver

İbrahim Taşdemir ve Ramis Taşgın'dan Java ile yazılmış bir arşiv programı

Java1 Star0 Fork
#24 alperen23230/KitapApp

Bu proje tasarım için yapılmamıştır. Veri Tabanı bağlantıları ve SQL sorguları içeren bir projedir. Session Kullanımı, Insert, Update, Select, Delete... Kullanılmıştır.

ASP1 Star0 Fork
#25 ilyasBilgihan/search-results

UI to Coding Challenge - One page "Search Result" application.

CSS1 Star0 Fork
#26 ilyasBilgihan/analog-clock

Simple Javascript Tutorial

CSS1 Star0 Fork
#27 ilyasBilgihan/create-a-triangle

Simple Javascript Tutorial

JavaScript1 Star0 Fork
#28 IamEmreCelik/backdo

A-little-project-management-app

Ruby0 Star0 Fork
#29 IamEmreCelik/Bookmarker-App

Bookmarker app with pureJS. Data storage with HTML5 LocalStorage.

JavaScript0 Star0 Fork
#30 IamEmreCelik/NBA-Scores-App

Android NBA scores app built with Android Studio.

Java0 Star0 Fork