Hatay

Bu şehir için toplam 35 geliştrici ve 199 repo bulunuyor.

#1 cevherkarakoc/Pie-Context-Menu

A Pie Context Menu for Web pages

JavaScript16 Star2 Fork
#2 cevherkarakoc/Yaban

Procedural island generation

JavaScript10 Star2 Fork
#3 hamurcuabi/Tostcu

Tostcu makes Toasts to feed your app. :100: :bread:

Java8 Star0 Fork
#4 ertnakpinaroglu/NodeJS_AggregateFunctions

:flower_playing_cards: Node JS ile gruplama fonksiyonları yazılmıştır.

JavaScript3 Star0 Fork
#5 albouan/j2xcode

Ruby script to synchronize Java sources with Xcode using Google's j2objc tool.

Ruby3 Star1 Fork
#6 cevherkarakoc/Cay-Projesi

Sunucu/İstemci konuşma programı

C#2 Star2 Fork
#7 cevherkarakoc/Speed-Reading

A speed reading web application

JavaScript2 Star0 Fork
#8 gkhan496/diabetic_macular_edema_segmentation

Diabetic Macular Edema segmentation with U-NET in Keras

Python2 Star0 Fork
#15 ertnakpinaroglu/Angular2-todoapp

Directives,Angular CLI,Components,Services

TypeScript2 Star0 Fork
#16 ahmetatli/discord.js-webstats

Anlatmakta zorluk çektiğim discord webstats

JavaScript2 Star0 Fork
#17 hamurcuabi/Harcamalarm

En basit gider gelir yönetimi.

Java2 Star0 Fork
#18 cevherkarakoc/TCint

TCint's colour is not true

C#1 Star0 Fork
#19 cevherkarakoc/ImageToAscii

Yüklediğiniz görseli belirli ASCII karakterleri ile yeniden oluşturur

JavaScript1 Star0 Fork
#20 cevherkarakoc/XOX-w-AI

HTML5 ve P5 kullanan ve Basit bir yapay zeka içeren XOX oyunu denemesi.

JavaScript1 Star0 Fork
#21 cevherkarakoc/Konn

A Puzzle-Platformer Game

GDScript1 Star0 Fork
#22 gkhan496/cafe-rest-api

spring boot & hibernate & mysql

Java1 Star0 Fork
#23 yuceltoluyag/archyukle

arch script denemelerim lütfen sanal makine harici denemeyin.

Shell1 Star0 Fork
#24 yuceltoluyag/otoscript

otomatik script oluşturucu

Shell1 Star0 Fork
#25 yuceltoluyag/altaikai

mixed mvc skeleton

CSS1 Star0 Fork
#26 ertnakpinaroglu/WEB_API_CRUD_EntityFrameWork

Bu repository'de WEP API ile bir CRUD islemleri yaptık..

C#1 Star0 Fork
#27 ertnakpinaroglu/WEB_API_FromBody_FromUri

Bu repo'da bir FromBody ve FromUri attributeleri nasıl kullanılır onu ögrendik.

C#1 Star0 Fork
#28 ertnakpinaroglu/WEB_API_DonguselReferans

Bu repo'da ilişkili tabloluları serilaze etmeden json veri tipine uygun bir şekildebir servis yazdık.Ilk basta WEB API Controller ' da db.ProxyCreationEnabled=false ozelligini verdikten sonra donguye giren prop'a [JsonIgnore] attribute'u eklenmelidir.

C#1 Star0 Fork
#29 ertnakpinaroglu/WEB_API_JQuery_MVC

WEB API ile yazmış oldugumuz servisteMVC'de bunu çağırmak istediğimizde Jquery ile AJAX işlemi başlatarak işlemi yapmış oluruz..

JavaScript1 Star0 Fork
#30 ertnakpinaroglu/JSF_UiRemove

If you wan'na remove this element you can use ui:remove tag

HTML1 Star0 Fork