TeX

Bu dil için toplam 99 geliştrici ve 145 repo bulunuyor.

Can Alkan
#2Can Alkancalkan

Bilkent University

Ankara6 TeX Reposu
Ozan K
#3Ozan Kozank

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Ankara5 TeX Reposu
Ustun Ozgur
#6Ustun Ozgurustun

Rugila Technology

İstanbul3 TeX Reposu
Halit Alptekin
#7Halit Alptekinhalit

PRODAFT / INVICTUS

İstanbul3 TeX Reposu
Seyfi Gozubuyuk
#9Seyfi Gozubuyukseyfig

Yildiz Technical University, PhD

İstanbul3 TeX Reposu
Mesut U
#14Mesut Umesutto

Middle East Technical University

Ankara2 TeX Reposu
Pavel Logacev
#19Pavel Logacevplogacev

Bogazici University

İstanbul2 TeX Reposu
İstanbul2 TeX Reposu
CAHİT KÖME
#24CAHİT KÖMEcahitkome

Nevşehir Hacı Bektaş University

Nevşehir2 TeX Reposu
Ayşe BAT
#25Ayşe BATaysbt

Gaziosmanpaşa U.

Tokat2 TeX Reposu
Ömer Sinan Ağacan
#26Ömer Sinan Ağacanosa1

Well-Typed (@well-typed)

Ankara1 TeX Reposu
Ankara1 TeX Reposu