Scala

Bu dil için toplam 144 geliştrici ve 293 repo bulunuyor.

30

Github.ist Sıralaması

29

Geliştirici Sayısı Sıralaması

25

Repo Sayısı Sıralaması

144

Geliştirici

293

Repo

357

Star