Scala

Bu dil için toplam 117 geliştrici ve 245 repo bulunuyor.

28

Github.ist Sıralaması

27

Geliştirici Sayısı Sıralaması

22

Repo Sayısı Sıralaması

117

Geliştirici

245

Repo

368

Star