Scala

Bu dil için toplam 162 geliştrici ve 317 repo bulunuyor.

35

Github.ist Sıralaması

30

Geliştirici Sayısı Sıralaması

28

Repo Sayısı Sıralaması

162

Geliştirici

317

Repo

418

Star