Scala

Bu dil için toplam 125 geliştrici ve 257 repo bulunuyor.

27

Github.ist Sıralaması

28

Geliştirici Sayısı Sıralaması

22

Repo Sayısı Sıralaması

125

Geliştirici

257

Repo

367

Star